Politica de returPolitica de retur 

S.R.L. AUTOMATED SYSTEMS BUSINESS CONTROL conform politicii interne și legislației în vigoare oferă clienților săi serviciul de returnare al produselor în cazul de revocare a contractului și în cazul de neconformitate a produsului.

Exercitarea dreptului de revocare

Conform Codului Civil nr.1107-XV din 6 iunie 2002 și Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecția consumatorului, în cadrul contractelor încheiate, consumatorul beneficiază de  dreptul de a revoca contractul încheiat la distanță sau în afara spațiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de revocare, în termen de 14 zile calendaristice din momentul în care consumatorul intră în posesia fizică a produselor.

Consumatorul va trebui să suporte costul aferent returnării produselor în caz de revocare. Costurile suplimentare reprezintă orice costuri (transport, livrare, diminuare a valorii produselor care rezultă din manipulări, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii calităților și funcționării produselor, taxe poștale sau de orice altă natură) care urmează a fi suportate de consumator cu ocazia exercitării dreptului de revocare, cu excepția mărfii voluminoase. Transportarea produsului de folosința îndelungată cu greutatea mai mare de 10 kg sau ale căror înălțime și circumferința depășește în sumă 200 cm, pentru reparația, înlocuirea, reducerea prețului, restituirea contravalorii se efectuează cu forțele și mijloacele vânzătorului.

Pentru a exercita dreptul de revocare consumatorul urmează să depună în locațiile comerciale a S.R.L. AUTOMATED SYSTEMS BUSINESS CONTROL (la adresele disponibile pe Site-ul iSpace.md) o cerere scrisă de revocare, împreună cu produsul returnat în starea inițială în care a fost primit, în ambalaj original/sigilat, cu toate accesoriile și documentele de însoțire, înainte de expirarea perioadei de revocare de 14 zile. În acest scop puteți folosi formularul model de revocare, disponibil pe site-ul https://ispace.md/pages/refund-policy.

Exercitarea dreptului de retur în cazul de neconformitate a produsului

S.R.L. AUTOMATED SYSTEMS BUSINESS CONTROL oferă persoanelor fizice posibilitatea de retur a produselor în cazul de neconformitate. Returul se face în locațiile comerciale a S.R.L. AUTOMATED SYSTEMS BUSINESS CONTROL, în termen de 14 de zile calendaristice de la data procurării/livrării produselor.

Orice reparație sau înlocuire a produselor este făcută în cadrul unei perioade de timp ce nu poate depăși 14 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștința vânzătorului neconformitatea produsului și l-a predat vânzătorului sau persoanei desemnate de acesta, în baza unui document de predare-primire.

Returnarea mijloacelor bănești se efectuează de către S.R.L. AUTOMATED SYSTEMS BUSINESS CONTROL în termen de 1-14 zile lucrătoare din momentul primirii cererii de la Cumpărător.

Returnarea sumelor încasate, în cazul în care clientul nu dorește un alt produs sau reparația produsului returnat, se va face astfel:
a) Către persoanele juridice - prin bancă;
b) Către persoanele fizice:
- în numerar - pentru sumele plătite în numerar în magazine indiferent de sumă;
- prin bancă - pentru sumele plătite prin transfer sau card;
 - prin bancă/în numerar, conform solicitării clientului – pentru plăți rambursabile.


Pentru anularea tranzacţiei, Clientul trebuie sa se adreseze operatorului pe adresa de e-mail support@ispace.md, sau puteți apela la numărul 068-22-77-22 .


Pot fi returnate sau schimbate produse care:


  •  Nu au fost desigilate;

  •  Ambalajul a fost păstrat în stare intactă, setul este complet, caracteristicile produsului, sigiliile și etichetele sunt intacte;

  •  Bonul fiscal a fost păstrat, toate autocolantele și etichetele sunt prezente

  •  Nu depășesc termenul de 14 zile de la data primirii;

  •  Corespund specificațiilor tehnice menționate în comandă;

  •  Nu au făcut obiectul unei comenzi speciale;

  •  Nu au fost distinct personalizate la cererea consumatorului;

  •  Nu au fost executate după specificațiile consumatorului;

  •  Sunt în termenul de valabilitate/garanție;

  •  Nu fac parte din categoria produselor care prin natura lor, din motive de protecție a sănătății sau de igienă, nu pot fi returnate (de ex. produse de igienă personală, etc.), cu excepția situației în care sunt încă sigilate;

Nerespectarea condițiilor de mai sus, precum și punerea produsului, prin orice mijloc, într-o stare necorespunzătoare repunerii în vânzare, duce la refuzul returului.

Produsele se returnează în ambalaj original/sigilat, însoțite de factură fiscală și/sau bonul fiscal, precum și documentația aferentă (fișe tehnice, manual de utilizare, documentația tehnică, certificate de garanție și/sau conformitate).

Consumatorul poate solicita un produs de o calitate și la un preț echivalent cu cele comandate și returnate. S.R.L. AUTOMATED SYSTEMS BUSINESS CONTROL suportă cheltuielile de retur, atunci când returul produselor se datorează unor motive imputabile S.R.L. AUTOMATED SYSTEMS BUSINESS CONTROL.

Consumatorul este în drept să ceară vânzătorului în unitatea de comerț de unde a procurat, în termen de 14 zile înlocuirea unui produs nealimentar de calitate corespunzătoare cu un produs similar celui procurat dacă acest produs nu-i convine ca formă, gabarite, model, mărime, culoare sau dacă nu-l poate utiliza conform destinației din alte cauze, cu efectuarea, în cazul diferenței de preț a recalcului corespunzător. În acest caz se va ține cont de cele 14 categorii de produse corespunzătoare care nu se supun înlocuirii conform Legii nr. 105 din 13.03.2003.


Documentarea returului de marfă pentru persoane juridice

Conform art. 98 lit. b) din Codul fiscal, valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiția prezentării documentelor de confirmare, dacă livrarea impozabilă a fost, în totalitate sau parțial, restituită subiectului impozabil care a efectuat livrarea. 

Astfel, documentarea ajustării bazei impozabile pe faptul returului de marfă, în conformitate cu art. 117/1 alin. (12) din Codul fiscal, se va efectua prin emiterea facturii fiscale de către furnizor cu semnul ”–” (minus), iar de către cumpărător, în temeiul prevederilor pct. 15 subpct. 5) al Instrucțiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ”Factura fiscală”, prin emiterea facturii fiscale. Totodată, factura fiscală emisă de cumpărător pe faptul returului nu generează obligații de aplicare a TVA, fiind necesară înscrierea în rândul 7 ”Redirijări” a mențiunii ”Non livrare”.

Modalitatea de reflectare a facturilor fiscale eliberate/primite în anexele la Declarația privind TVA pe faptul returului de marfă.

În conformitate cu pct. 5 și pct. 5/1 din Modul de completare a Declarației privind TVA, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, în anexa la Declarația privind TVA se înregistrează toate facturile fiscale, inclusiv pentru refacturarea cheltuielilor compensate, primite/eliberate în perioada fiscală, pentru care se prezintă Declarația privind TVA. Excepție sunt facturile fiscale, la care, conform pct. 15 din Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special ”Factura fiscală”, în rândul 7 ”Redirijări” se indică mențiunea ”Non livrare”. 

Astfel, documentarea ajustării bazei impozabile pe faptul returului de marfă prin emiterea facturii fiscale de către furnizor cu semnul ”–” (minus), condiționează reflectarea de către furnizor și cumpărător a acestei facturii fiscale în anexa nr.2 (TVA LIVR) și anexa nr.1 (TVA FACT) la Declarația privind TVA. Luând în considerație prevederile pct. 5 și pct. 5/1 din Modul de completare a Declarației privind TVA, la cumpărător și furnizor lipește obligația de a reflecta, în Anexele la Declarația privind TVA a facturii fiscale emise de cumpărător cu mențiunea ”Non livrare”, pe faptul returului de mărfuri.

Pentru alte informații legate de exercitarea dreptului de revocare sau de returul produselor aveți posibilitatea transmiterii unei solicitări prin intermediul formularului de contact, pe adresa de e-mail support@ispace.md, sau puteți apela la numărul 068-22-77-22