Garanție extinsă

Garanție extinsă + 1 an sau + 2 ani.

(Prelungește perioada de garanție a producătorului cu încă 1 sau 2 ani)

Avantajele serviciului:

 • Acest serviciu vă protejează echipamentul chiar și după expirarea garanției oficiale.
 • În cazul în care reparația nu este posibilă, vă vom rambursa 100% din costul dispozitivului sub forma unui certificat cadou sau a unui cod promoțional de reducere.
 • Asistență si suport tehnic online: vă vom consulta de la distanță și vom rezolva orice problemă.
 • La repararea produselor se utilizează numai piese originale Apple și echipamente certificate.

Cum utilizați serviciul?

 • În cazul în care dispozitivul este defect, vă rugăm să anunțați despre acest lucru în termen de 3 zile lucrătoare, la numarul de telefon : +(373) 69-578-555 .
 • Adresați-vă la unul dintre punctele noastre de asistență autorizată în termen de 5 zile lucrătoare de la data defecțiunii sau a deteriorării pentru diagnosticare.
 • Primiți un dispozitiv reparat gratuit sau o compensație de 100% din costul dispozitivului sub forma unui certificat cadou sau a unui cod promoțional de reducere.

 • Condiții generale de acordare a garanției

  • Prezentul Certificat de Garanție stabilește condițiile deservirii pe garanție a produselor care au făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu Clientul, în corespundere cu Declaraţia de conformitate oferita de către Producător.
  • Produsele achiziționate beneficiază de garanție conform legislației în vigoare a Republicii Moldova și politicilor comerciale ale Producătorului.
  • Produsele au în componența lor subansamble electronice și mecanice care impun respectarea cu strictețe a condițiilor de manipulare, transport, păstrare, exploatare, conectare, întreținere și reparare prevăzute în documentația de utilizare.
  • În conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova în vigoare, Clientului (Cumpărătorului) i se garantează ca pe durata garanției, în condițiile normale de utilizare și exploatare a produselor, specificate în documentația de utilizare, în caz de apariție a neconformităților sau a unui defect de fabricație, acestea vor fi repuse în conformitate prin reparare sau, după caz, prin înlocuire, gratuit în fiecare caz, cu excepția situației când măsura reparatorie respectiva este imposibila sau disproporționată. Produsele și/sau detaliile defectate înlocuite de către Unitatea Service autorizata de către Furnizor (Vânzător) devin proprietate a Unității Service.
  • Reparația și/ sau înlocuirea gratuita se efectuează numai în termenul indicat în talonul de garanție, care începe sa curgă de la data procurării produsului.
  • Garanția oferita este valabilă pentru termenul de 24 luni calendaristice de la vânzarea produsului, cu condiția prezentării bonului de casa/ facturii fiscale și a Certificatului de Garanție – în original.
  • Deservirea gratuita pe parcursul termenului de garanție se efectuează de către Unitățile de Service autorizate (Centre de deservire tehnica), indicate în prezentul Certificat de Garanție, și doar cu condiția ca au fost respectate instrucțiunile de instalare și utilizare a produselor si a regulilor de păstrare a acestora, indicate de către Producător.
  • Orice măsura reparatorie va fi făcută de către Unitatea Service autorizată, în cadrul unei perioade de timp rezonabile, calculată din momentul transmiterii produsului de către Cumpărător în Unitatea de Service.
  • La aplicarea prezentei garanții, prin „produs” se va înțelege dispozitivul principal cu elementele sale încorporate, precum și elementele separate, care fac parte din setul de livrare a produsului (în cazul în care garanția se răsfrânge asupra acestora) conform documentelor însoțitoare ale produsului. În cazul apariției unei neconformități a elementelor detașabile ale produsului, Furnizorul (Vânzătorul) va remedia/ înlocui numai elementul deteriorat, nu și dispozitivul principal. Garanția nu se răsfrânge asupra accesoriilor dispozitivului principal: acumulator, încărcător, hands-free, card memorie, dispozitiv bluetooth, husa, cablu de date, carcasa de rezerva si altele.

  Prin prezentul Certificat de Garanție, produsele sunt garantate împotriva neconformităților, adică viciilor materiale existente la momentul vânzării produsului. Respectiv, garanția nu se aplica în cazul în care neconformitatea este rezultatul uneia dintre următoarele situații:

  • depozitarea sau utilizarea incorecta a produsului; folosirea inadecvata sau în alte scopuri;
  • utilizarea produsului în aplicații (acţiuni) ce necesita performanțe și calități altele decât cele oferite de clasa și scopul pentru care este destinat produsul sau în afara specificațiilor tehnice aferente;
  • utilizarea produsului în condiții neadecvate (ex: tensiune de alimentare necorespunzătoare; împământare inexistenta/ greșită; acţiunea șocurilor, vibrațiilor, loviturilor/ altor forme de abuz fizic; utilizarea produsului în condiții de mediu necorespunzătoare – acţiuni ale substanțelor chimice, noxe, fum, praf sau umiditate; pătrunderea în interiorul articolului a lichidului si/ sau a altor substanțe corozive, insectelor si a altor obiecte; defectarea produsului cauzata de intemperii; etc.);
  • manipularea sau instalarea greșită a produsului (ex: instalarea greșită a bateriilor sau a acumulatoarelor, cartelelor de memorie, etc.; utilizarea altor modele de surse de alimentare sau accesorii decât cele livrate sau indicate de Producător;
  • deteriorarea produsului în urma unor calamitați naturale (incendiu, inundație, descărcări electrice, etc.); decolorarea produsului sau a unor parți componente în urma expunerii la soare sau la o alta sursa puternica de căldură sau în urma contactului cu lichide;
  • vopsirea produsului de către Client (Cumpărător); alterarea sau curățarea prin metode improprii sau cu substanțe neadecvate; ruperea sau zgârierea produsului ca urmare a lovirii/ căderii;
  • deteriorarea pârților fragile ale articolului (sticla, masa plastica, becuri);
  • setarea greșită a produsului sau a programelor sale; virusări; deteriorarea sau funcționarea necorespunzătoare a sistemului de operare, a fișierelor de configurare sau a programelor instalate; folosirea altor drivere sau programe decât cele originale care însoțesc produsul; eventuale incompatibilități de natura software sau hardware ce pot apărea la folosirea produsului împreuna cu alte produse; utilizarea altor accesorii decât cele indicate de Producător în specificațiile tehnice;
  • apariția pixelilor defecți (puncte luminoase sau întunecate) pe ecranul produsului, mai puțin decât 6, ceea ce nu se considera defect al ecranului, defectele cauzate de virus, cai troieni, instalare de programe de spionare sau de un alt software dăunător sau neautorizat de producător, defectele mecanice provocate in momentul plasării cartelei SIM in produs;
  • deteriorarea termică, mecanică și plastică a produsului datorată accidentelor, vibrațiilor, neglijenței în utilizare sau a oricăror altor factori, independent de Producător;
  • intervențiile de tip service, reparațiile, deteriorarea etichetei de produs sau desigilarea produsului, montarea/ demontarea de subansamble de orice fel, efectuate de persoane neautorizate de Vânzător/ Furnizor;
  • înlăturarea și/ sau deteriorarea numărului de fabricație de serie de pe produs, serilor (IMEI) sau sigiliilor; ștergerea sau falsificarea datelor în pașaportul tehnic sau Certificatul de Garanţie; furtul produselor;
  • transportarea sau păstrarea incorectă a produselor de către Client (Cumpărător);
  • nerespectarea întocmai a instrucțiunilor de utilizare a produsului, indicate de către Producător;
  • defectarea pieselor din echipamentul electric din cauza neefectuării regulate a deservirii periodice a echipamentului, şi/ sau repararea echipamentului de către persoane neautorizate de către Furnizor (Vânzător), inclusiv prin montarea unor piese de schimb neoriginale;
  • defectarea cauzată de suprasarcini sau de exploatarea incorectă sau necalitativă (stângace) a produsului (deteriorare exterioară mecanică, influenţă a inflamării exterioare, pătrundere a unor obiecte străine în căile de ventilare ale echipamentului, defectare mecanică a mantalei de protecţie contra prafului şi uzarea ei naturală, etc.);
  • utilizarea în scopuri profesionale sau industriale a echipamentului de uz casnic şi/ sau utilizarea în scopuri industriale a echipamentului profesional; • prezentarea produselor în stare demontată sau cu urme de deşurubare independentă.
  • Produsele reîncărcabile (cum ar fi bateriile, acumulatoarele, etc.), care se pot încărca și descărca de sute de ori, dacă își pierd din calitățile inițiale - aceasta nu constituie o neconformitate, ci reprezintă efectul normal de uzură conform specificațiilor din manualul de utilizare al Producătorului.
  • Acest serviciu nu acoperă uzura fizică a produsului
  • Produsele de folosinţă îndelungată defectate în cadrul termenului de garanţie, în cazul când nu pot fi reparate, iar Clientul (Cumpărătorul) a respectat toate condiţiile de instalare, utilizare, păstrare, etc., indicate în instrucţiunea de exploatare, la cererea Clientului (Cumpărătorului), vor fi înlocuite de către Furnizor (Vânzător) sau se va restitui contravaloarea acestora.
  • Produsele ce nu vor putea fi reparate în cadrul termenului de garanţie, se vor înlocui de către Furnizor (Vânzător) în termen rezonabil, dar numai în baza notei de constatare emisă de Unitatea Service autorizată.
  • Termenul de garanţie a articolelor înlocuite gratuit expiră odată cu termenul de garanţie a produsului. Piesele defectate, ce au fost înlocuite trec în proprietatea unităţii Service autorizate.
  • Cheltuielile de transport, serviciile de conectare, instalare şi punere în funcţiune a produsului se achită de către Client (Cumpărător), dacă acestea nu au fost prevăzute în condiţiile vânzării sau a ofertelor periodice.
  • Pentru produsele care nu respectă condițiile de acordare a garanției sau care sunt în afara perioadei de garanție, deservirea tehnică poate fi asigurată de către unitatea de service contra cost, în condițiile negocialte suplimentar și de sine-stătător de către Client (Cumpărător).

  • În cazul în care neconformitatea dispozitivului/ produsului a apărut în perioada de garanție din cauza nerespectării condițiilor indicate în Certificatul de garanție și/ sau documentația de utilizare, sau Clientul (Cumpărătorul) nu este de acord cu excluderea produsului din obligațiile de deservire în garanție, Vânzătorul este în drept să solicite efectuarea expertizei tehnice a produsului (dispozitivului) de către o terță parte competentă în domeniu, abilitată în conformitate cu legislația:

  • Dacă expertiza tehnică va constata că produsul (dispozitivul) are un defect de fabricație, produsul (dispozitivul) va fi repus în conformitate, conform solicitării Clientului (Cumpărătorului), fără solicitarea compensării cheltuielilor pentru efectuarea expertizei.
  • Dacă expertiza tehnică va constata că neconformitatea produsului (dispozitivului) a apărut în rezultatul nerespectării condițiilor indicate în Certificatul de Garanție și/ sau documentația de utilizare, Clientul (Cumpărătorul) va restitui cheltuielile suportate pentru efectuarea expertizei tehnice, conform listei de prețuri stabilite de către instituția care a efectuat expertiza tehnică.
  • Important! Toate aparatele electrice trebuie anexate la priza ce are legătură cu pământul. Utilajul care nu are legătură cu pământul este potenţial periculos. Furnizorul (Vânzătorul) nu poartă răspundere pentru prejudiciile aduse sănătăţii şi averii, dacă acestea sunt consecinţele nerespectării normelor de montare şi conectare.
  • Atenție! Clientul (Cumpărătorul) va suporta costurile oricăror solicitări nefondate ale Unității Service (utilizare/ transport/ manipulare/ depozitare necorespunzătoare/ defecțiuni ale rețelei electrice, apă, gaze, etc.).
  • Prin semnarea prezentului Certificat de Garanție, Clientul (Cumpărătorul) confirmă că a luat cunoștință cu condițiile de acordare a garanției expuse în prezentul Certificat, le înțelege și le acceptă.